Parterapi Karlskoga

Parterapi

Parterapi kan användas om det uppstått slitningar och problem, men också för att utveckla förhållandet. Alla förhållanden utsätts då och då för problem av olika slag. Ibland kan dessa komma allt för ofta eller vara allt för stora för att kunna hanteras på egen hand. Förhållandet kan under en långre tid ha utsatts för olika påfrestningar men det kan också vara en plötslig händelse som utlöser en kris. Stress, ekonomi och vardagssysslor kan över tid påverka ert förhållande. Plötsliga händelser, som exempelvis en uppdagad otrohet, kan fullståndigt ställa förhållandet på sin spets. Förhållandet kan kännas slitsamt eller till och med kännas framtidslöst.

Vår parterapi

Till oss kommer par med olika bakgrund och skiftande problem i sitt förhållande. Vår parterapi grundar sig på KBT men vi låser oss inte fast vid en viss arbetsmodell. Om du söker en långsam och djupt granskande parterpi är vår modell kanske inte det du söker. Vårt sätt att arbeta är att ställa ert förhållande i centrum, se på förutsättningarna och där efter arbeta framåt. För oss är det viktigt att ingen onödigtvis ska känna sig utpekad eller känna skuld. För att samtalen i terapin ska vara konstruktiva styr vi samtalen så båda parter får ge sin bild av situationen.

Förhållningssätt och hantering av olika situationer är viktiga delar i samtalen. Vi ställer frågorna som får båda att reflektera och se händelser från olika perspektiv. Vi är en aktiv samtalspartner där du möter en modern och effektiv parterapi.

Hur går det till?

Upplägget formas helt efter ert behov. Men oftast är ni båda närvarande vid första mötet, även kallat session, för att tillsammans ge en bild av aktuell situation och vad som hänt. Terapin kan sedan ske med två enskilda samtal för att var och en av er ska få ge mer utförlig information utan att den andra närvarar. Detta säkerställer så långt det är möjligt att båda helt ostört får ge sin verision. Här kan man få stöd och hjälp med att tala om saker man kan ha svårt att berätta om inför den andra. Även sådant som ska förbli hemligt för den andra kan talas om i dessa samtal. Det är inte alltid enskilda samtal används. Det kan bero på att behovet inte finns eller att någon i paret helt enkelt inte vill.

Efter eventuella ensilda samtal fortlöper gemensamma samtal där vi styr samtalen för att ni ska få bättre förståelse för varandra. Det kan även handla om exempelvis att undvika vissa triggers som utlöser negativa känslor. Välkommen att kontakta oss i Karlskoga.

För att se våra kontaktuppgifter, klicka här