Depression

Depression

På vår mottagning i Karlskoga ger vi terapi mot depression med arbetsmetoden KBT. En depression kan visa sig på flera olika sätt, variera i omfattning från tid till annan och dessutom bero på många olika omständigheter. Att många olika faktorer spelar in gör en depression svår att hantera för den drabbade. Den kan komma smygande över tid och då ofta bero på tidigare obearbetade händelser i livet, eller en serie negativa händelser man råkat ut för under en period. Stora och omskakande händelser kan skapa en plötslig depression som slår till mycket fort. En depression är komplex men samtidigt ett vanligt område för oss att ge terapi mot.

Varför blir man deprimerad?

Anledningen till varför man blir deprimerad är svaret vi delvis söker efter i terapisamtalen. Ibland vet man anledningen medan man i andra fall inte alls kan redogöra för vad som framkallat depressionen. Ofta är det olika tankar som man inte alltid är medveten om skapar en negativ påverkan. När vi vet hur du känner och tänker i olika situationer arbetar vi med att bryta negativa tankemönster. Samtidigt skapar vi oss en bild av din vardagliga situation, om det finns yttre faktorer som påverkar dig negativt. Om så är fallet försöker vi tillsammans med dig finna nya lämpliga vägar som fungerar bättre för dig.

Behandling mot depression

En långsiktigt hållbar behandling mot depression bör ske genom att kartlägga faktorer som påverkar dig negativt. Genom att bearbeta dessa efter varandra plockar vi bort så mycket negativ påverkan som möjligt undan för undan vilket skapar en lättare och ljusare tillvaro. Ibland kan man helt få bort vissa saker helt, medan man i andra fall kan behöva ett nytt förhållningssätt.

För att se våra kontaktuppgifter, klicka här