Terapi Karlskoga - Terapikliniken

terapi karlskoga

Terapi Karlskoga - Terapikliniken

Terapikliniken erbjuder KBT terapi i Karlskoga där samtalsterapi sker med professionella terapeuter. Vår terapi kan användas vid exempelvis depression, ångest eller problem med svartsjuka. Om ni behöver parterapi i Karlskoga kan vi hjälpa er att genom konstuktiva samtal reda ut problem och skapa förståelse i förhållandet. Vi erbjuder helt enkelt terpi för de olika händelser i livet som kan vara svåra att hantera på egen hand.

Terapikliniken arbetar på ett modernt och aktivt sätt inom terapi. Vi behöver naturligtvis veta hur din situation ser ut idag, och vad du upplever för problem. En viss bakgrund behöver vi också men vi gräver inte onödigt djupt i det som varit. För oss är det viktigt att hålla fokus framåt, det är framtiden vi kan hjälpa dig att forma. Det gör vi genom att skapa en framtidsvision tillsammans med dig, en målbild helt enkelt.

KBT terapi

Vår arbetsmetod är KBT terapi vilket förenklat kan beskrivas med att vi tittar inte så mycket bakåt, utan konstaterar vad som hänt och fokuserar sedan framåt. Det kan handla om att behöva se en händelse eller situation ur ett annat perspektiv och reflektera över det. Man belyser händelsen eller situationen som varit för att dra lärdom av den, som en slags plattform inför framtiden. En förståelse och insikt över att det som varit kan inte förändras men framtiden kan vi däremot påverka. Vi är alla fria individer och formar vår egen framtid. Ibland kan man dock behöva hjälp att se positiva delar framåt i tiden om nutiden känns tung.

Med utgångspunkt från KBT terapi hjälper vi dig att hitta positiva delar med framtiden. Att bryta negativa tankemönster är bara en del av vår terapi.